Coach utbildning

Denna utbildning inleds med webbkursen i coachande samtal. Utbildningen fortsätter sedan som online live utbildning eller fysiskt.

Få verktyg för livet! Coachutbildningen har sin grund i ICF’s riktlinjer och är influerad av co-active coaching. Du lär dig vad coaching är, hur man coachar och varför. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Utbildningen är levande, dynamisk, kraftfull och strukturerad. Inte nog med att du lär dig coaching, du får även en kick-off i ditt eget liv och din personliga utveckling.

Coaching går att tillämpa i alla mellanmänskliga relationer, både på jobbet, i det sociala livet och i hemmet. Du behöver inte arbeta som coach efter utbildningen, det går lika bra att använda de nya kunskaperna i den yrkesroll du har idag.

Du får ta del av följande:

 • ICF’s 11 kärnkompetenser (Etik & professionalism, coachnärvaro, aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, utforma handlingar, planering & målformulering, hantera framsteg & ansvarstagande etc.)
 • Co-Active coaching (Dynamisk form av coaching som bygger på gestaltpsykologi och drama)
 • Coachande förhållningssätt
 • Coachingrelationen
 • Praktiska övningar
 • Coachverktyg
 • Samtalsteknik
 • GROOW – en enkel metod för coaching
 • Rollspel
 • Visualisering
 • Avslappning

Denna utbildning erbjuds endast om ni är en grupp som vill gå. Vi kan då anpassa utbildningen så att den passar era behov. För mer information är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.