Coaching

Coaching kan användas inom alla områden i våra liv – privatlivet, familjelivet, i arbetslivet/företagandet och i vår idrott/träning.

Vi coachar både individer, team, ledningsgrupper, företagare, nyföretagare, par och familjer.

Det är du/ni som väljer vad coachingen ska handla om. Vi kan arbeta med kortsiktiga mål eller långsiktiga mål samt större livsförändringar.

Coaching är inte rådgivning. Coaching bygger på att klienten själv har svaren inom sig och att insikter kommer inifrån. Coaching bygger också på eget ansvarstagande.

Vi utforskar ämnet, ställer frågor, ger reflektioner och tydliggör. Mål tydliggörs liksom handlingsplan. Vi coachar i riktning mot mål.

Ibland är det svårt att se sig själv, en relation eller en situation som vi befinner oss i. Coachen kan då bidra till tydlighet, medvetenhet och klarsyn. Vi kan också gå djupare med våra frågor, än vad som är möjligt att göra på egen hand. Vi kan belysa gamla präglingar, beteendemönster och tankemönster – samt frigöra och förändra desamma. Vi kan lyfta fram styrkor och utvecklingsområden.

Coaching är utvecklande och stärkande!

Vill du komma i kontakt med oss för att prata om upplägg eller boka tid?

Fyll gärna i formuläret nedan och berätta kort vad du önskar.