Individuell coaching

  • Känner du att du vill förstå dig själv, en situation eller ditt liv bättre?
  • Vill du komma vidare med dig själv och din utveckling?
  • Har du någon relation som skaver?
  • Önskar du att må bättre psykiskt, fysiskt, emotionellt eller själsligen?
  • Eller vill du veta vem du är, vad du vill och hur du önskar leva ditt liv?

Vi kan coacha dig vidare!

När vi coachar är det du som väljer ämne. Vi utforskar, ställer frågor och speglar. Du får en större medvetenhet och tydlighet kring hur du tänker, känner och vad du önskar -samt får hjälp med att hitta din väg vidare.

Vi kan arbeta med traditionell coaching, holistisk livscoaching eller medial coaching.

I traditionell coaching arbetar vi framförallt härifrån och framåt. Vi utforskar ämne, mål och handlingar som behövs för att du ska ta dig till ditt önskade mål. Vi ställer kraftfulla frågor, lyssnar aktivt och kommunicerar vad vi ser, hör och upplever.

I holistisk livscoaching kan vi gå djupare, se vad som ligger bakåt i tiden och hindrar dig från att komma vidare och vi kan även arbeta mer holistiskt – med kropp, tanke, känslor och själ – samt med vår intuition och våra mediala förmågor.

I medial coaching arbetar vi med en kombination av traditionell coaching och medial vägledning. Vi har båda mediala förmågor. Vi förmedlar vad vi hör, ser, känner och upplever. Här kan du få ta del av de möjligheter som finns tillgängliga för dig, vem du är i din själ och vad som blockerar dig.

Om du vill boka tid är du välkommen att fylla i formuläret nedan. Ange då vilken sorts coaching du önskar, vad du önskar att bli coachad i och vem du vill bli coachad av. I nuläget coachar vi framförallt på telefon.