Ledningsgrupps coaching

Vad är er vision? Vad är er affärsidé? Var vill ni vara om ett år, två år eller fem år? Hur vill ni vidareutveckla verksamheten? Vad behöver ni göra för att nå er vision och era mål? Vem behöver göra vad? Behöver ni nya resurser eller använda och förädla de resurser ni har? Har ni rätt energi, engagemang och entusiasm i ledningsgruppen för att skapa det ni önskar? Är relationerna närande eller tärande?

Vi kan komma in vid ett ledningsgruppsmöte eller vid en kick-off för att coacha er kring ovanstående frågor.

Hör gärna av er för mer information, upplägg och pris.