Team coaching

Är ni ett team som arbetar ihop på jobbet, i en förening eller inom idrottsvärlden? Saknar ni eller vill förtydliga era gemensamma mål och visioner? Är där något som skaver i teamet vad gäller relationer eller bemötande?

Vi coachar hela teamet och kan även erbjuda coaching individuellt.

Vi ställer frågor, skapar medvetenhet, speglar och ger er en mer objektiv bild. Vi utforskar vad ni vill ha för gemensamma mål och vad er vision är – hjälper er att utforma handlingsplaner – gör en tydlig ansvarsfördelning och gör sedan en uppföljning eller två.

I en grupp är det lätt att man fastnar i gamla mönster, som kanske inte alltid är så gynnsamma. Ibland saknas den raka kommunikationen och luften behöver rensas. Då kan det vara skönt att bjuda in någon utomstående som lyfter på locket.

Hör gärna av dig till oss om du vill höra mer och se på upplägg samt pris.