Vad är Reiki

Vad är Reiki

Reiki är en uråldrig japansk behandlingsmetod för djup avslappning, stressreducering och lindring. Reiki bidrar till kroppens egen naturliga förmåga att läkas. I Sverige är Reiki godkänt som förebyggande och rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Reiki används runt om i världen inom och som ett komplement till traditionell sjukvård.

Ordet Reiki är två sammansatta japanska ord. Rei betyder universell eller andlig visdom. Ki betyder livsenergi. Reiki bygger på övertygelsen att Ki har en viktig betydelse vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Fysiska och psykiska problem utvecklas när livsenergin/Ki är blockerad och inte kan flöda fritt.
Syftet med Reiki är att frigöra dessa blockeringar så att livsenergin kan flöda fritt, vilket hjälper kroppen att på naturlig väg läka sig själv. När Ki är hög och flödar fritt i kroppen stärker det immunförsvaret. När Ki är låg är risken större för att drabbas av sjukdom.

Reiki är också namnet på själva metoden – japansk energimedicin som bidrar till djup avslappning, stressreducering, lindring, self-empowerment och självläkning.

Reiki för oss är mycket mer än en energi som frigör blockeringar, lindrar smärta, ger avslappning och stressreducering. Reiki är mer än en metod för att bidra till kroppens egen läkning. Vår erfarenhet är att Reiki också ger vägledning i livet, att Reiki visar oss vägen hem till vår sanna och andliga natur. Reikikurserna utvecklar vår intuition och för vissa även de mediala förmågorna. Sen vi började med Reiki har vi fått en mycket tydligare intuition och vi båda har även utvecklat våra mediala förmågor. Flera av våra elever har upplevt detsamma. Det intuitiva och mediala kan vi använda i vårt Reikiutövande när vi ger behandlingar. Det skapar medvetenhet hos våra klienter och ger vägledning i vem de är och vilka möjliga vägar de har i sina liv.

Att vara Reikiutövare kan vara är en livsstil om vi väljer det. Vi kan ge oss själva healing regelbundet för att vi ska må bra i kropp, själ och sinne. Vi kan ge Reiki till andra för att fler ska få må bra. Att vara Reiki Master och att hålla kurser i Reiki innebär att kontinuerligt arbeta med sin egen läkning och sin personliga och andliga utveckling – att träna på att vara ett gott föredöme gällande ödmjukhet, respekt, empati, acceptans, förlåtelse och kärlek i relation till sig själv och andra.

Reiki går att kombinera med det mesta i våra liv. Det går att kombinera med yoga, idrotts utövande, meditation, massage, coaching, självutveckling, andra alternativa terapi- och behandlingsformer, familjelivet, företagandet … Ja, möjligheterna är obegränsade. Reiki tar fram våra latenta möjligheter.